Movie Name : Guppedantha Prema (2016) Cast & Crew : Sai Ronak, Aditi Singh, Aishwarya Music : Navneeth Sundar Lyrics…